Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) uzsāk šādu valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu: “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (36 st.); “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” (72 st.).

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (SIIC) uzsāk šādu valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu:
  • “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” (36 st.);
  • “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” (72 st.).
1. Kursi “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā” ir paredzēti dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetu pedagogiem – pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, kā arī skolu skolotāju komandām. Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā plānot jauno mācību saturu jomā atbilstoši konkrētās skolas vajadzībām, kāds ir mācīšanās process, kura rezultāts ir skolēna kompetence, un kā šādu procesu īstenot praksē konkrētajā mācību jomā vai mācību priekšmetos. Kursu norises laiks – augusts. 2. Kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” ir paredzēti pedagogiem-līderiem. Apgūstot kursu programmu, dalībnieki padziļinās izpratni par tādu  mācīšanās procesu, kura rezultāts ir skolēna kompetence, praktizēsies mācību stundā atšķirt dziļu mācīšanos no virspusējas un efektīvu mācību stundu no neefektīvas, pilnveidos prasmes atgriezeniskās saites došanai un saņemšanai profesionālās darbības uzlabošanai.
Kursu norises laiks – no jūnija līdz novembrim
Pieteikšanās līdz 20. aprīlim, aizpildot anketu: ej.uz/9shj Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību, kā arī var tikt uzaicināti iesaistīties VISC un SIIC pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātēs skolās. 
Vēl 2018.gadā sadarbībā ar SIIC ir paredzēta kursu “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” (36 st.) un “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” (72 st.) programmu īstenošana. Kopumā četru programmu ietvaros ir plānots izglītot vairāk nekā 300 pedagogus.

Dalīties