Kursu mērķis bija sagatavot dalībniekus mācīšanās konsultantu darbam skolās pašvaldības ietvaros, lai atbalstītu individuālu pedagogu profesionālo izaugsmi mācību darba kvalitātes uzlabošanai.

Kursu ietvaros notika klātienes mācības ar praktisku darbošanos, modelēšanu, savas pieredzes un darbības izvērtēšanu, ko papildināja patstāvīgie darbi. 

Dalīties