Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) uzsāk skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”* ietvaros laikā no 2017.gada oktobra līdz 2019.gada decembrim notiks mācības visu vispārizglītojošo skolu vadības komandām ar mērķi atbalstīt skolas jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai. Šīs skolu vadības komandu mācības nodrošina LU kā projekta sadarbības partneris.

Programmas mērķi:
●     izprot jaunā izglītības standarta saturu un mācību darba organizācijas principus, kas ir pamatā skolēnu lietpratības (kompetences) attīstīšanai;
●    izveido plānu mācību procesa, mācību darba organizācijas, skolas komandas darba organizācijas un sadarbības realizācijai jaunā satura ieviešanai skolā;
●    pakāpeniski uzsāk plāna realizāciju skolā.
  Vairāk informācijas: Dace Rūtiņa,
LU SIIC projektu koordinatore,
t. 67 033 740, 29145697
dace.rutina@lu.lv

Dalīties