Latvijas Universitāte laidusi klajā kolektīvu zinātnisko monogrāfiju „Mācīšanās lietpratībai”. Monogrāfijas autori ir 11 izglītības jomas speciālisti, kas grāmatā atseguši kompetences jēdziena būtību, analizējuši pazīmes, kas atšķir „mācīšanos iedziļinoties” no “gatavu zināšanu” nodošanas, un aprakstījuši iespējas, kā tās var saskatīt konkrētā mācību stundā.

Monogrāfijā kompetences jēdziens aplūkots kā iespēja skolēna sniegumu vērtēt kompleksi. Aplūkoti vērtēšanas instrumenti ‒ kompleksi uzdevumi un snieguma līmeņu apraksti, kā arī analizēts jau esošo valsts līmeņa pārbaudes darbu eksaktajos mācību priekšmetos potenciāls mērīt kompleksu sniegumu un iespējas ieviest formatīvo vērtēšanu ikdienas mācību procesā. Autori monogrāfijā aplūko arī digitālās pratības attīstīšanas nepieciešamību un informāciju tehnoloģiju iespējas skolēnu snieguma vērtēšanā.

 Monogrāfijā analizētas prasmes, kas nepieciešamas skolotājiem, lai šādu pieeju īstenotu, un iespēja mērīt skolotāju prasmes, lai apzinātu skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības. Grāmatā aprakstītas iespējas skolā veidot ilgtermiņa mācību procesā balstītu skolotāju profesionālo pilnveidi, inovāciju pārnesi skolā un starp skolām, kā arī aplūkota pieredze dažādu skolotāju profesionālās pilnveides modeļu  īstenošanā – kā organizēt savstarpēju stundu vērošanu, rīcībpētījumu u.c.

Autori monogrāfijā analizē esošo situāciju Latvijā, salīdzinot to ar citu valstu pieredzi, pētījumu datiem, sniedz piemērus, kas raksturo, kā šīs pārmaiņas pakāpeniski ienāk skolu ikdienā, un piedāvā turpmāk veicamos soļus. Grāmatā doti ieteikumi, kā veiksmīgu pasaules praksi iespējams ieviest Latvijā.

 Grāmata adresēta izglītības joma pētniekiem, skolu vadītājiem, skolotājiem, studentiem, kā arī visiem tiem, kam ieinteresē valstī notiekošās pārmaiņas izglītības jomā.

Monogrāfija sagatavota ar Valsts pētījumu programmas atbalstu. Pilna versija pieejama: šeit.

Dalīties