Stiprinot pedagogu un izglītības pārstāvju zināšanas un prasmes, jaunajā mācību gadā aicinām lasīt Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra izdoto izglītības ieteikumu apkopojumu "Kompetenci attīstoša mācīšanās", kā arī sadarbībā ar Latvijas Universitāti 11 autoru veidoto kolektīvo monogrāfiju "Mācīšanās lietpratībai".

Izdevumos skaidrota kompetences jēdziena būtība, teorētiski atsegti un ar piemēriem parādīti mācīšanās iedziļinoties procesi.

Materiāli publicēti LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra mājaslapā.
"Kompetenci attīstoša mācīšanās": ej.uz/komp_attistosa
"Mācīšanās lietpratībai": ej.uz/macisanas_lietpratibai

Dalīties