Projekta Skola2030 ietvaros kā sadarbības partneris esam atsākuši vadīt mācības vispārizglītojošo skolu vadības komandām ar mērķi atbalstīt jaunā mācību satura un pieejas ieviešanā.  

Programmas mērķi:

• izprast jaunā izglītības standarta saturu un mācību darba organizācijas principus, kas ir pamatā skolēnu lietpratības attīstīšanai;

• izveidot plānu mācību procesam, mācību darba organizācijai, skolas komandas darba organizācijas un sadarbības realizācijai jaunā satura ieviešanai skolā;

• pakāpeniski uzsākt plāna realizāciju skolā.

Dalīties