Esam publicējuši divu vebināru, ko organizējām 21. martā, ierakstus un materiālus - dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju skolotājiem. "Pētījums mežā 9.klasei" un "Datu pratība un klimata pārmaiņas"

1. "Pētījums mežā 9.klasei" (Ģirts Burgmanis un Dace Bērtule)

Vebināra laikā dalībniekiem tiks piedāvātas idejas, kā veiksmīgi izmantot lauka darbu starpdisciplināru tematu apguvei. Vadītāji demonstrēs praktiskus piemērus, kā sagatavoties un plānot lauka darba aktivitātes, lai realizētu starpdisciplināru tematu ‘Pētījums mežā 9.klasei’ , kurš 2018.gadā tika izstrādāts, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertiem un AS Latvijas Valsts meži profesionāļiem. Temats tika veidots kā mežziņa ikdienas darba simulācija, kuras laikā nepieciešams veikt pētījumu par mežaudžu krājas apjomu ietekmējošiem faktoriem un pielietot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un datorikas zināšanas un prasmes.

Saite uz video ŠEIT.

2. "Datu pratība un klimata pārmaiņas" (Ģirts Burgmanis un Laine Blūma)

Vebināra laikā dalībniekiem tiks sniegta iespēja iepazīties ar LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertu izstradāto starpdisciplināro tematu ‘Datu pratība un klimata pārmaiņas’. Temats tika veidots, lai sniegtu skolēniem iespēju patstāvīgi konstruēt zināšanas par klimata pārmaiņām uz Zemes un attīstīt prasmes darbā ar datiem. Skolēniem nepieciešams patstāvīgi plānot un veikt pētījumu, iegūt un apstrādāt datus par dažādu vietu klimatu, kā arī analizēt datus, lai pārliecinātos par to, vai  klimata pārmaiņas ir realitāte vai mīts. Lai skolēni produktīvi darbotos, viņiem ir nepieciešamas ģeogrāfijas, matemātikas un datorikas zināšanas un prasmes

Saite uz video ŠEIT:

Vebināros apskatītie materiāli ŠEIT.

Dalīties