Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā organizēt jaunā mācību satura apguvi atbilstoši dažādu skolu vajadzībām, kā veidot darbu ar mācību jomu koordinatoriem pašvaldībā, kāda ir mācīšanās konsultantu loma pieejas īstenošanā.

Kāda ir efektīva skolas vadība, datos balstīta skolu mērķu izvirzīšana; kādas prasmes nepieciešamas skolotājiem mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai, kā atšķirt efektīvu mācīšanu no neefektīvas; atgriezeniskā saite, tās loma skolotāju profesionālajā pilnveidē.

Kursu norises laiks – 2019.gada 29.aprīlis un 13.septembris

Pieteikšanās kursiem līdz 15.aprīlim (ieskaitot).

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.

Reģistrēšanās noslēgusies, paldies visiem interesentiem!

 

Dalīties