Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā plānot jauno mācību saturu jomā un starp jomām sākumskolas posmā uz dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomu bāzes (1.–3.kl., 4.–6.kl.).

Praksē īstenota mācīšana un mācīšanās konkrētajā mācību jomā, kuras rezultāts ir lietpratība; kā plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus. Nodarbības tiek organizētas interaktīvā veidā, ietverot lekcijas, sarunas, modelēšanu, praktisku darbu ar uzdevumu piemēriem.

Kursu norises laiks un vieta – 2019.gada 5., 6.jūnijs un 12., 13.augusts, Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs, Torņakalns.

Pieteikšanās kursiem līdz 13.maijam (ieskaitot), aizpildot anketu: https://ej.uz/lietpratiba-sakumskola

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

 

Dalīties