Kursu dalībnieki padziļinās izpratni, kā plānot jauno mācību saturu sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā un veidot saiti starp citām mācību jomām atbilstoši dažādu skolu vajadzībām; kā īstenot praksē konkrētajā mācību jomā mācīšanu un mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība, kā veidot un vadīt skolotāju sadarbības grupas.

Paredzēti sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoriem pašvaldībās (prioritāri) un skolās.

Nodarbības tiek organizētas interaktīvā veidā, ietverot lekcijas, sarunas, modelēšanu, praktisku darbu ar uzdevumu piemēriem.

Kursu norises laiks – 2019.gada 1.,2. un 15.,16.augusts, Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā, Torņakalns.

Pieteikšanās kursiem līdz 7. jūnijam (ieskaitot).

Reģistrācija: https://ej.uz/sociala-pilsoniska

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācija: E-pasts: siic@lu.lv; Tel.: 67033740, 67033741

Dalīties