Konferences programmā paredzēta paneļdiskusija, ekspertu vadītas darbnīcas, zinātniskie lasījumi, iespēja uzdot jautājumus par sev aktuāliem tematiem ekspertiem un valsts institūciju darbiniekiem sarunu istabā, kā arī izstāde, kur būs iespējams iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām izglītībā un uzzināt par iespējām, kā mācību stundas padarīt vēl interesantākas.

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra

SKOLOTĀJU KONFERENCE "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši!"

2019.gada 22.augusts, plkst. 10:00 - 17:00,

Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1-3, Rīga

Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) organizē bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāju ikgadējo metodiski praktisko konferenci „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 67033741 vai rakstot uz e-pasta adresi: sandra.krumina@lu.lv

9.00 - 9.50

Ierašanās, reģistrācija, rīta sarunas

LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3
10.00 - 10.15

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Lielā zāle - ALFA
10.15 - 11.30  PANEĻDISKUSIJA Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās? 
 PĒTNIEKU FORUMS Kā skolā analizēt skolēnu sniegumu un rast risinājumus skolas darba efektivitātes uzlabošanai?  Z105
11.45 - 13.25  
Z301 Z103 Z201
VIESISTABA IDEJU TIRGUS JAUNIEŠU PIEREDZE
 Sarunas ar DZMIT nozaru pārstāvjiem Pedagogu dalīšanās metodiskajās idejās Individuāls matemātiskās modelēšanas darbs vidusskolas matemātikas kursā
11.45 - 12.15  
11.45 - 12.30
12.40 - 13.25
 
12.20 - 12.50
12.55 - 13.25

 

 
2., 3. stāvā 2. stāvā
Izglītības EXPO LU SIIC info centrs
Idejas un praktiski piemēri radošam un efektīvam mācību darbam. Jaunākie profesionālās pilnveides piedāvājumi un sadarbības iespējas.

 

13.40 - 14.20 DZMIT DARBNĪCAS Dažādās telpās
14.30 - 16.00 DARBS MĀCĪBU PRIEKŠMETU GRUPĀS 

Paneļdiskusija: "Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās?" /10.15 - 11.30

Jautājuma ietvaros apskatīsim starpdisciplinaritātes nepieciešamību, iespējamos veidus un soļus tā īstenošanai. Aplūkosim kā un kāpēc pilnveidotā satura programmās ir piedāvāti skolotāju kopējas plānošanas temati, kā arī kāda ir reālā pieredze tāda procesa īstenošanā.

Pētnieku forums: “Kā skolā analizēt skolēnu sniegumu un rast risinājumus skolas darba efektivitātes uzlabošanai?” /10.15 - 11.30

Foruma laikā eksperti piedāvās aktuālo pētījumu ziņas trīs tematiskajos blokos – skolēni, skolotāji un skola.

Dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par padziļinātās STEM mācību programmas “Prātnieku laboratorija” īstenošanas pieredzi un kā to ieviest skolas mācību procesu. Uzzināt argumentācijas prasmju izmantošanas nozīmību dabaszinātņu jomā un tās ieguvumiem skolēnam.

Eksperti dalīsies ar saviem secinājumiem par 6. klases diagnostikas darba rezultātiem identificējot bērnu stiprās un pilnveidojamās prasmes STEM jomā.

Skolotājiem tiks prezentēts rīki, kā iespējams izmērīt mācību procesa īstenošanai nepieciešamās prasmes un identificēt savas mācīšanās vajadzības. Kopumā arī iezīmējot skolas vadības nozīmību un ietekmi skolas mērķu īstenošanā.

Tiks arī apskatītas šī brīža aktualitātes un pieredze izglītības pārmaiņu īstenošanas procesā pasaules kontekstā, identificējot labos piemērus un galvenos secinājumus, ko iespējams pārņemt.

Viesistabas tematu bloki /11.45 - 13.25

 • Ceļojums no ķīmijas uz datu pasauli /11.45 - 12.15

Dr.sc.ing., vadošā pētniece Agnese Brangule (Rīgas Stradiņu Universitāte).

 • Kā veiksmīgāk skolas mācību procesā integrēt interešu izglītības pieredzi programmēšanā /12.20 - 12.50

Kaspars Irbe (LEARN IT), Elīna Neilande (Rīgas 34.vsk., Prātnieku laboratorija).

 • Kā visiem justies labi skolas vidē? 12.55 - 13.25

Solvita Lazdiņa (Skola2030 vecākā eksperte mācību satura izstrādē, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore).

"Ideju tirgus"  apskatītie temati (Pedagogu dalīšanās metodiskajās idejās) /11.45 - 13.25

 • “Kā es plānoju un realizēju starpdisciplinaritāti mācību stundās?”
 • „Kā es palīdzu skolēniem veidot izpratni par būtiskiem mācību satura jautājumiem?”; 
 • „Kā izmantoju stratēģijas, lai mācītu skolēniem būtiskas prasmes?”; 
 • „Kā skolēnam veidoju pārnesi par citā mācību priekšmetā apgūto?”;
 • „Kā, izmantojot formatīvo vērtēšanu, iesaistu skolēnu labāku rezultātu sasniegšanā?”;
 • „Kā skolēni manās stundās izmanto dažādas tehnoloģijas, apgūstot konkrētus satura jautājumus?”;
 • „Kā uzdevumi, kurus es izmantoju, veicina iedziļināšanos un skolēnu iesaisti?”

Jauniešu pieredze /11.45 - 13.25

RĪgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni stāstīs, kā izvēlējās datus, ko ar tiem darīja, ko ieguva, veicot individuālu matemātiskās modelēšanas darbu vidusskolas matemātikas kursā.

Savukārt Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēni dalīsies ar savu pieredzi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē (ZPD) - kā nonāca līdz tēmas izvēlei, kādi bija izaicinājumi darba izstrādē, lielākie ieguvumi, uzstājoties  konferencēs.

Papildus būs arī īss kopsavilkums par citu skolēnu darbiem, kā no skolēnu hobijiem un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm tika izstrādāts veiksmīgs ZPD.

Paralēlo darbnīcu apraksti /13.40 - 14.20

 • DARBNĪCA Animāciju veidošana bioloģijā un datorpratībā

Vada Liene Krieviņa, Liene Sabule. Kā apvienot tehnoloģiju izmantošanu ar starpdisciplināru nodarbību vadīšanu bioloģijā, ģeogrāfijā, angļu valodā? Darbnīcā būs iespēja uzzināt un praktiski izmēģināt fragmentus no Jelgavas Valsts ģimnāzijas pieredzes, kur skolēni dabaszinātņu stundās mācās saturu , bet datorpratības stundās plāno, raksta scenāriju, meklē labākos veidus, kā izveidot animāciju vai video ar iespējami augstāku kvalitāti, un pēta, kā tos samontēt, veidojot kopīgu gala rezultātu. Dažādos mācību priekšmetos strādā uz VIENU kopīgu mērķi - skolēnu kompetenču attīstība, veidojot video un animācijas dabaszinātnēs.

 • DARBNĪCA Sadarbības prasmes fizikā

Vada Jānis Bukins.Nodarbìbas mērķis ir izmēģināt divus skolēnu savstarpējos sadarbìbas modeļus, izvērtēt katra ieguvumus un izmantošanas situācijas mācību stundās. Apskatīsimies skolēnu pieredzi un iespējas kā pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes. Konkrētā iegūtā pieredze ir no fizikas stundām, taču tā ir viegli pārnesama gan uz citiem dabazināņu gan citu jomu mācību priekšmetiem

 • DARBNĪCA Kā mācīt prasmi skaidrot

Vada Agnese Freiberga. Nodarbībā tiks aplūkoti piemēri no ķīmijas stundām, kurās skolēni mācās prasmi skaidrot un pamatot savu atbildi. Kopīgi izvērtēsim skolēnu sniegtās atbildes un sarunāsimies kā mācību stundā mācīt skolēniem šo prasmi un kā šādiem uzdevumiem veidot snieguma līmeņa aprakstus. Apskatīsim komandas vārdus, kurus skolotājs visbiežāk izmanto uzdevumu formulējumos.

 • DARBNĪCA  Pašvadīta mācīšanās matemātikas stundās

Vada Evija Jaunzeme. Nodarbības mērķis ir atbildēt uz jautājumu 'Kā organizēt mācību procesu tad, kad skolēns ir saņēmis savu pārbaudījuma darbu?'. Iepazīsimies ar pieredzi, kā skolēns jau 5.klasē pats var organizēt savu mācību darbu tad, kad ir saņemts kārtējais pārbaudes darbs, kādi ir iespējamie rīcības soļi, lai vērtējums nepaliktu tikai cipara veidolā. Aplūkosim arī piemērus no darba vidusskolas posmā, kad jaunieši jau mērķtiecīgāk prot virzīt savu mācīšanos.

 • DARBNĪCA Tematu atsegumu piedāvājumu iespējas skolēniem

Vada Sandra Krauze. Lai mācību process būtu efektīvs, skolēnam jau no paša sākuma ir jāapzinās, uz kādu mērķi viņš tiecas, apgūstot kādu tematu. Kā palīdzēt skolēnam saskatīt šo mērķi, izmantojot temata atsegumu?

 • DARBNĪCA Algoritmu un stratēģiju apguve, izmantojot First Lego League pieredzi

Vada Anna Skruode. Praktiska darbnīca, kurā tiks skaidrots kā skolotājiem ar bērniem vislabāk apspriest un izveidot stratēģiju, darbojoties ar LEGO MINDSTORMS EV3 robotiem. Skolotājiem tiks demonstrēta FIRST LEGO League metodika un ierosinājumi, kā gatavoties, veidot programmu, konstukciju un stratēģiju uz robotu spēles laukuma

 • DARBNĪCA Kā es skaidroju likumsakarības starp mainīgajiem un grafikiem

Vada Indra Pauliņa. Nodarbības mērķis, izmantojot digitālos rīkus un lietotni teacher.desmos.com, nostiprināt skolēnu prasmi skaidrot likumsakarības starp aplūkoto situāciju un tā iespējamo grafiku. Skolotājiem tiks dota iespēja, gan darboties kā skolēniem, gan arī kā praktiski sagatavot materiālus stundai.

 • DARBNĪCA Interaktīva datu vizualizācijas programmēšana

Vada Gundega Dēķena. Darbnīcas laikā tiks aplūkoti dažādi piemēri interaktīvām datu vizualizācijām, kas var palīdzēt skolēniem veidot dziļāku izpratni par notikumiem un procesiem pasaulē un Latvijā.

 • DARBNĪCA Ierosmes avoti un ideju radīšanas stratēģijas dizainā un tehnoloģijās

Vada Evija Rozentāle. Izmēģināsim vairākas atšķirīgas ideju radīšanas metodes un mēģināsim kopā rast risinājumu to iedzīvināšanai mācību procesā.

 • DARBNĪCA Vispārīgo prasmju attīstība fizikā

Vada Valdis Zuters. Vispārīgās prasmes, piemēram, salīdzināt, skaidrot un analizēt, ir jāattīsta jau no pirmajiem skolas gadiem un visos mācību priekšmetos, tomēr katra priekšmeta saturs piešķir savu specifiku šo prasmju mācīšanai un darbināšanai. Darbnīcā tiks apskatīti dažādi rīki un piemēri kā domāt par un realizēt vispārīgo prasmju mācīšanu fizikā.

 • DARBNĪCA Kā mācīt par balsta sistēmu 7.klasē bioloģijā

Vada Vēsma Vijupe. Ieguvumi un izaicinājumi - atziņas, kas gūtas pirmo gadu mācot bioloģiju 7. klasē, izmantojot, 'Skola 2030' ieteikto mācību programmu. Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja praktiski veikt pētniecisko laboratorijas darbu tematā: ,,Kas balsta un kustina dzīvos organismus?'

 • DARBNĪCA Kā identificēt un mainīt skolēnu maldīgos priekšstatus ķīmijā

Vada Kārlis Greitāns. Darbnīcā iepazīsimies ar paņēmieniem, kā ķīmijas stundā diagnosticēt skolēnu maldīgos priekšstatus un izspēlēsim dažādus stundu scenārijus, kuros tiek mainīti maldīgie priekšstati un veidota izpratne.

 • DARBNĪCA SLA (Snieguma līmeņu apraksti) kā pašvadītas mācīšanās elements ģeogrāfijas stundās

Vada Iveta Eglīte. Nodarbība paredzēta ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājiem par to, kā SLA izmantot mācību stundā, skolēnu pašvadītas mācīšanās procesā un skolotājiem par to. kā šos snieguma līmeņa aprakstus veidot, gan izmantojot tās zināšanas un prasmes, kas aktuālas ģeogrāfijas apguvei, gan no citiem dabaszinātņu priekšmetiem izmantojamās zināšanas un prasmes. Paredzēts, ka nodarbībā tiks izmantoti jau izveidoti SLA, gan skolotāji grupās aicināti izveidot kādu savu variantu.

 • DARBNĪCA Kā veidot skolēna izpratni par metālisko un nemetālisko elementu īpašību atšķirībām

Vada Ilze Pomere.  Darbnīcas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunās pamatskolas ķīmijas programmas temata “Kā iegūst un izmanto metālus?” satura projektu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā skolotājam organizēt mācību procesu klasē, lai skolēns veicot uzdevumus, patstāvīgi spriestu un secinātu par ķīmisko elementu īpašību līdzību  un atšķirībām saistībā ar tā atoma uzbūvi, tādējādi veidojot izpratni par metālisko un nemetālisko ķīmisko elementu īpašību atšķirību. Skolotājiem būs iespēja izmantot šī temata apguvei izveidoto atbalsta materiālu versijas.

 • DARBNĪCA Visuma temata apguve pamatskolā, izmantojot digitālos rīkus

Vada Larisa Koroševska. Darbnīca būs veltīta uzdevumiem dabaszinības jomā, lai realizētu jaunā standarta prasības (6. Mūsu Saules sistēma ir ļoti maza daļa Visumā), skolēniem beidzot 3., 6. un 9.klasi (6.1. Visuma elementi, 6.2. Saules sistēma un 6.3. Planēta Zeme). Skolotājiem tiek piedavāti uzdevumi atbilstoši SOLO taksonomijai apspriešanai un risināšanai, izmantojot digitālus rīkus.

 • DARBNĪCA Eiropas ĢIS skolu programma

Vada Zane Prūse, Jana France. Darbnīcā tiks praktiski parādīts, kā pilnvērtīgi izmantot skolām bez maksas pieejamo ĢIS programmatūru, veidojot interaktīvu karti- datu aplūkošanai, lietotni- datu ievākšanai un kartes stāstu- datu prezentēšanai digitālā vidē. Dalībnieki varēs piedalīties datu ievākšanā, izmantojot savas mobilās ierīces, aplūkot iesniegto datu attēlojumu kartē un reprezentatīvajā kartes stāstā. Nodarbības noslēgumā tiks aplūkoti resursi, kur pieejami gatavie uzdevumi skolēniem un pamācības skolotājiem, darba uzsākšanai ar ArcGIS programmatūru.

 • DARBNĪCA Snieguma vērtēšana starpdisciplinārā temata 'Mežs' ietvaros

Vada Dace Bērtule, Agra Lipsberga, Ģirts Burgmanis. Vadītāji demonstrēs praktiskus piemērus, kā sagatavoties un plānot lauka darba aktivitātes, lai realizētu starpdisciplināru tematu ‘Pētījums mežā 9.klasei’ , kurš 2018.gadā tika izstrādāts, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertiem un AS Latvijas Valsts meži profesionāļiem. Temats tika veidots kā mežziņa ikdienas darba simulācija, kuras laikā nepieciešams veikt pētījumu par mežaudžu krājas apjomu ietekmējošiem faktoriem un pielietot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un datorikas zināšanas un prasmes.

 • DARBNĪCA Kompozītmateriāli dizainā un tehnoloģijās

Vada Pēteris Kaļva. Darbnīcas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar “Skola 2030”  kopīgo tematu dizainā un dabaszinībās, “Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem?” Darbnīcas laikā tiks akcentēts, ideju meklēšana un risinājumu dizaina procesa posms, iepazīties un izmēģināt vērtēšanas rīkus, kas būs pieejami izstrādātajos atbalsta materiālos.

 • DARBNĪCA Eiropas STEM tīklojuma SCIENTIX aktualitātes

Vada Laine Blūma. STEM nedēļa Eiropas dabaszinību skolotāju tīklojuma Scientix ietvaros, KĀ var tajā piereģistrēt skolu un sevi, ko tur piedāvā citu valstu skolotāji. Ikvienam no skolotājiem, arī darbnīcā esošajiem, ir daudz ideju un notikumu, kurus var piedāvāt kā labu pieredzi citu valstu
kolēģiem.

Par ēdināšanu

Atsevišķs pusdienu pārtraukums nav plānots, bet varat atvēlēt sev brīvu brīdi starp piedāvātajiem pasākumiem.

LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1 ir pieejami Daily kafejnīcas pakalpojumi.

Par automašīnu novietošanu

Plānojot konferenci, esam izvēlējušies Latvijas Universitātes Akadēmiska centra ēku kompleksu Torņakalnā, lai nodrošinātu lielāku pieejamību visiem Latvijas pedagogiem. Lūgums ierasties uz konferenci laikus un ar publisko transportu. Ēkas teritorijā automašīnas nebūs iespējams novietot, lūgums laikus plānot automašīnu novietošanu.

Papildus jautājumi

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 67033741 vai rakstot uz e-pasta adresi: sandra.krumina@lu.lv

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra komanda

#LatvijasUniversitāte #konference #skolotājiem

Dalīties