Dalībnieki tiek iepazīstināti ar SCIENTI projektu un 3 sesiju laikā papildina zināšanas par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu Dabaszinātņu, IKT un matemātikas mācību priekšmetos.

Mērķis: Piedāvāt skolotājiem profesionālās pilnveides mācības, veidojot savstarpējo sadarbību un diskusijas aktualizēt izglītības tendences Latvijā par STEM izglītību.

Darbnīcu vada:

  • Laine Bluma, LU SIIC eksperts
  • Aira Kumerdanka, LU SIIC eksperts
  • Ilze Gaile, LU SIIC eksperts

This event is supported by the European Commission’s H2020 programme – project Scientix 3 (Grant agreement N. 730009), coordinated by European Schoolnet (EUN). The event is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of the European Commission (EC) or EUN, and neither the EC or EUN are responsible for any use that might be made of information contained.

Dalīties