Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par pašvaldību lomu jaunā mācību satura un pieeju realizēšanā. Kādi ir jaunā mācību satura ieviešanas izaicinājumi sistēmas, pašvaldības un skolas līmenī? Mācību satura plānošanas iespējas atbilstoši dažādu skolu vajadzībām.

Paredzēti izglītības pārvalžu darbiniekiem un izglītības speciālistiem.

Mācīšanās un mācīšana (kādi ir ceļi uz dažādiem rezultātiem), kā atšķirt efektīvu mācīšanu no neefektīvas? Skolotāju prasmes efektīvas mācīšanas īstenošanai un to mērīšana, konsultantu, mentoru loma un funkcijas, atbalsts  skolotājiem praksē, pasākumi jauno skolotāju piesaistīšanai skolā. Pašvaldības un skolu sadarbība efektīvas vadības īstenošanai skolā jaunā satura un pieejas ieviešanai. Datos balstīta skolu mērķu izvirzīšana un vērtēšana. Izglītības pārvaldes sadarbība ar sabiedrību, savstarpējā sadarbība izglītības pārvaldēs,  sadarbība starp dažādu pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības pārvaldes vadītāju un speciālistu darba efektivitāte un produktivitāte.

Nodarbības tiek organizētas interaktīvā veidā, ietverot lekcijas, sarunas, modelēšanu, praktisku darbu ar uzdevumu piemēriem.

Kursi notiek 3 klātienes nodarbībās (katra 6 akadēmisko stundu) un 18 akadēmisko stundu mājas darbs.

Kursu norises laiks – 2019. gada 31. oktobris, 15. novembris un 4. decembris , Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs, Torņkalns, Rīga.

Pieteikšanās kursiem līdz 11. oktobrim (ieskaitot).

Reģistrācija: https://ej.uz/izglitibas-parvalde

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību.

Papildu informācija: E-pasts: dace.rutina@lu.lv; Tel.: 67033740, 67033741

Dalīties