Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) organizētā “Ekselences balva” pulcē dabaszinātņu un matemātikas skolotājus, lai ieraudzītu labas mācīšanas prakses Latvijas skolās un novērtētu, cik lielā mērā inovācijas izglītībā ienāk skolotāju ikdienā.

Ekselences balvas pasākums ir īpašs ar STEM jomas, kas ir prioritāte Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, pedagogu darba popularizēšanu un prestiža veidošanu, ar iespēju sekmēt veiksmīgākās inovatīvās pieredzes pārnesi uz citām skolām. Tas ir  īpaši aktuāli šobrīd, ieviešot jauno mācību saturu un pieeju Latvijas izglītības sistēmā. Pasākuma nozīmīgumu raksturo arī ilggadēja  mecenātu iesaistīšanās, kuri sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu atbalsta STEM izglītības un izcilības popularizēšanu Latvijā.

“Ekselences balva” ir iniciatīva, kuras ietvaros tiek veidota sadarbība starp skolu, uzņēmējiem, valsts pārvaldes un akadēmisko aprindu pārstāvjiem skolotāju darba nozīmīguma un profesionālās attīstības nepieciešamības akcentēšanai. “Ekselences balva” sniedz ieguldījumu  dabaszinātņu un matemātikas popularizēšanā un attīstībā un parāda, ka, neskatoties uz izaicinājumiem, kas saistīti ar skolotāju trūkumu, valstī ir daudz izcilu skolotāju.

Konkurss tiek organizēts vairākās kārtās, fināla kārta šogad norisināsies 9.martā Rīgas Teikas vidusskolā. Dienas gaitā skolotāji vada un modelē mācību stundas skolēniem, analizē mācību situācijas, risina metodiskus uzdevumus. Ekselences balvas pretendenti iegūst jaunas  idejas, mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti vērtē, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jauniešus darba tirgum un dzīvei. Žūrijā ir Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.

Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu skolā, ko nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS “Olainfarm”, IT izglītības fonds – start(it), medicīnas un bioloģijas izpētes un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Biosan", SIA "Lielvārds", AS „Latvijas valsts meži”.

Pasākumu „Ekselences balva” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu un Valsts izglītības satura centru.

Dalīties