Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) nodrošina pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A kursus "Mācīšanās lietpratībai 1.-9.klasē", sadarbības līguma ietvaros notiks skolotāju profesionālā pilnveide 35 grupās. 

Esam patiesi gandarīti par skolotāju izrādīto interesi, ir saņemti 1900 pieteikumi!

Šobrīd notiek intensīvs darbs pie grupu komplektēšanas.

Sākot ar 22.aprīli, tiek uzsāktas tiešsaistes nodarbības pirmajām grupām 1.-3.klašu posmā, ar 27 aprīli 4.-6.klašu posmā un ar 13. maiju 7.-9.klašu posmā.

Saistībā ar lielo pieteikumu skaitu šajā reizē nebūs iespējams visiem skolotājiem piedāvāt dalību kursos, bet skolotāju kontaktinformācija tiek saglabāta LU SIIC datubāzē, un, ja radīsies atbilstoša iespēja, mēs ar skolotājiem sazināsimies!

Skolotājiem būs iespēja izvēlēto kursu klātienē apmeklēt arī turpmākajos trīs gados, jo VISC turpinās pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides īstenošanu, pilnveidojot kursu saturu, balstoties uz ieteikumiem un rekomendācijām.

Tāpat, jau šobrīd aicinām iepazīties ar Skola2030 piedāvāto e-kursu pedagogiem par jauno saturu un pieeju kopumā. https://bit.ly/ekurss_skolotajiem

____________________________________________________________________________________________________________________________

Šodienas jaunā, vēl nebijusī situācija dod iespēju attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, turpināt pilnveidot prasmes analizēt, izvērtēt, risināt problēmas. Tas viss kopā ved uz lietpratību. Lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar mācību satura īstenošanu gan šodienas situācijā, gan nākamajā mācību gadā, aicinām skolotājus pieteikties kursiem .

Kursi paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē, 4.klasē un 7.klasē (prioritāri), un pedagogiem, kuri mācīs 2.-3.klašu posmā, 5.-6.klašu posmā un 8. - 9.klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomās.

Kursu dalībnieki padziļinās izpratni par to, kā plānot jauno mācību saturu mācību priekšmetos un starp tiem, kā īstenot praksē konkrētajā mācību priekšmetā un starpdisciplināri mācīšanu un mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība; kā plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus, kā veidot mācību stundu un realizēt skolotāju sadarbību pieejas īstenošanai. Nodarbības tiek organizētas interaktīvā veidā, ietverot lekcijas, sarunas, modelēšanu, praktisku darbu ar uzdevumu piemēriem.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana.
[NOSLĒGUSIES PIETEIKŠANĀS ] Pieteikšanās kursiem līdz 15. aprīlim (ieskaitot).

PIRMĀS TIEŠSAISTES NODARBĪBAS SĀKSIES AR 22.04.2020,

KLĀTIENES NODARBĪBAS PLĀNOTAS JŪNIJĀ UN AUGUSTĀ. LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācija:
E-pasts: dace.rutina@lu.lvlaine.bluma@lu.lv
Tel.: Dace Rūtiņa 29145697, Laine Blūma 28351676

Dalīties