Kursi paredzēti skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs:

  • pilnveidojis prasmes mācību satura kopīgai plānošanai un veidošanai t.sk. attālināti;
  • pilnveidojis izpratni datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai skolotājiem;
  • guvis iespēju regulārai, profesionālai savstarpējai pieredzes apmaiņai, t.sk. e-vidē;
  • apguvis jaunas skolotāju sadarbības formas.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371)jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)!

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī) un patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

Pieteikšanās kursiem līdz 28. jūnijam (ieskaitot). Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim jūlija beigās.

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

Klātienes nodarbības  notiks Rīgā, LU Akadēmiskā centra telpās 23.08.2021 no 10.00 līdz 15.30. Tiešsaistes nodarbības paredzētas 16. septembrī, 11. oktobrī un 3. novembrī.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Reģistrēties kursiem šeit: https://lusiic.lv/fm/skola_ka_mac_organizacija_2021/

Dalīties