Kā Scientix nacionālais kontaktpunkts Latvijā, informējam par diviem jauniem STEM bezmaksas tiešsaistes kursiem, ko ir sagatavojuši #Scientix kopā ar sadarbības partneriem:

1. Aviācijas un kosmosa nozares projekta darbs

Šajā tiešsaistes kursā skolotāji, izveidos savu mācību plānu ar pārbaudītiem materiāliem no projekta darba aviācijas un kosmosa nozarē. Viņi dzirdēs skolotāju piemēŗus un uzzinās par zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai iesaistītu skolēnus tēmā. Kurss dos iespēju apgūt praktiskus risinājumus un iepazīstinās ar iedvesmojošiem piemēriem tādās jomās kā “Aviācijas zinātne”, “Misija uz Mēness” un “Aviācijas nākotne”.

Kurss sastāvēs no četriem moduļiem, no kuriem katrs pievērsīsies dažādiem mūsdienīgu projektu īstenošanas aspektiem studentiem par aviācijas un kosmosa tēmām, kuras ir lieliski īstenot STEM mācību stundās.

Mācību mērķi

  • Izmantojot aviācijas un kosmosa resursus, izveidojiet mācību plānu savai STEM klasei
  • Uzziniet par dažādiem aviācijas un kosmosa nozares projekta darba resursiem mācību aktivitātēm
  • Uzziniet par dabaszinātņu mācīšanu, kas balstīta uz pētniecību, “Dari pats" (DIY) pieeju, dizaina domāšanu un kā to pielietot savā klasē
  • Uzziniet, kā plānot un īstenot aktivitātes par kosmosu sabā klasē
  • Apmainieties idejāms ar citiem kursa dalībniekiem un pārskatiet citu veidotos mācību plānus

Informācija par kursu

Kurss pieejams no 2021. gada 15. februāris

Ilgums: 5,5 nedēļas
Moduļu skaits: 5, ieskaitot pēdējā kursa darbību

Mērķauditorija

Šis kurss ir pieejams ikvienam interesentam, taču aktivitātes galvenokārt ir paredzētas vidusskolu skolotājiem, kuriem ir interese par kosmosa un STEM izglītību.

REĢISTRĀCIJA KURSAM UN PAPILDUS INFORMĀCIJA

2. Ceļvedis pētniecības īstenošanai izglītībā

BRITEC bezmaksas tiešsaistes kurss piedāvā sadarbības procesu starp skolotājiem un pētniekiem. Tas sniedz ieskatu no pētnieku viedokļa, kuri ir palīdzējuši skolotājiem izstrādāt STEM mācību plānus, kas ietver zinātniskas darbības, pamatojoties uz aktuālo pētījumu projektu vajadzībām. Šī kursa galvenais mērķis ir piedāvāt vadlīnijas un nepieciešamos resursus, lai skolotāji varētu izstrādāt paši savu mācību plānu klasē.

Kurss sastāv no četriem moduļiem, no kuriem katrs veicina skolotāju prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas dabaszinātņu projekta plānošanai, izstrādei un īstenošanai. Turklāt kurss pievēršas tam, kā klasē ieviest pētījumu metodiku un aktivitātes kā veidu, kā piesaistīt skolēnus STEM mācību priekšmetiem.

Mācību mērķi

  • Uzziniet vairāk par zinātnisko darbību integrēšanas STEM mācību priekšmetos
  • Izpētiet iespējas, ko var izmantot klases mācību vidē, apvienojot skolotāju un zinātnieku spēkus
  • Uzziniet, kā klasē kontekstualizēt padziļinātas zināšanas, vienlaikus saglabājot skolēnu iesaisti
  • Izstrādājiet "Citizens science" mācību plānu

Moduļi
1. modulis: Ievads "Citizen science" un pētījumu iekļaušana klasē - tiek atvērts no 22.03.2021.
2. modulis: Kā ienest "Citizen science" savā klasē - tiek atvērts no 29.03.2021
3. modulis: Inovācijas iekļaušana savā klasē - tiek atvērts no 05.04.2021
4. modulis: Iesniedziet savu "Citizen science" stundu plānu - atvērts no 2012. gada 12. aprīlī

REĢISTRĀCIJA KURSAM UN PAPILDUS INFORMĀCIJA

Dalīties