Kursi paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 2.-3., 5.-6., 8.-9., 11.-12. klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs paplašinājis izpratni par to, kā:

  • plānot jauno mācību saturu attiecīgajā klašu posmā un starp mācību priekšmetiem (jomām),
  • īstenot praksē mācīšanu un  mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība, konkrētajā mācību priekšmetā un starpdisciplināri,
  • plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus,
  • veidot mācību stundu un realizēt skolotāju sadarbību pieejas īstenošanai.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī) un patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

Pieteikšanās kursiem līdz 8. martam (ieskaitot).

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru

Tiešsaistes nodarbības pirmajām grupām sāksies 15.03.2021. un klātienes semināri plānoti sākot ar augusta mēnesi.

 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.

Reģistrēties kursiem šeit: https://lusiic.lv/fm/macisanas_lietpratibai_2021/

Pieteikties varat uz vienu no klašu posmiem. Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)!

 

Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu anketā norādīto personas datu apstrādei profesionālās pilnveides kursiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti profesionālās pilnveides kursu nodrošināšanai, saziņas nodrošināšanai un apliecības izsniegšanai. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv.

 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR KURSU NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM KURSU IETVAROS!

 

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par kursiem

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore

Dalīties