Latvijas Universitāte kā sadarbības partneris 2021.gadā ir uzsākusi dalību pētnieciskā projektā telpiskās domāšanas attīstīšanai, apgūstot STEM (“Spatial thinking in STEM learning: Training a new generation of researchers to increase enrolment and gender balance in STEM learning by addressing deficits in spatial ability among children in Europe (SellSTEM)”) pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020", Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktas apakšprogrammas, ietvaros. Projekta ilgums – 48 mēneši.

SellSTEM izsludina pieteikšanos dalībai pētījuma izstrādē 15 jaunajiem pētniekiem. Jaunie pētnieki pievienosies SellSTEM pētījumu un mācību programmai vienā no 10 projektā iesaistītajām Eiropas universitātēm ( Latvijā - Latvijas Universitātē), tostarp vairākus mēnešus praktizēsies citā valstī.

Pētniecības projektos tiks analizēti dažādi telpiskās domāšanas aspekti visu vecumu bērnu vidū kognitīvajā zinātnē, valodniecībā, STEM izglītībā skolā, STEAM projektu darbā, izglītības politikā un skolotāju profesionālajā pilnveidē.

 

SellSTEM ir inovatīvs starptautisks tīklojums jaunajiem pētniekiem, kura vēlas iegūt doktora grādu, ar mērķi atrast jaunus veidus, kā paaugstināt skolēnu (jo īpaši meiteņu) telpiskās domāšanas līmeni, kā arī izpētīt tā nozīmi STEM izglītībā (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika).

SellSTEM ir lieliska iespēja pievienoties starptautiskai, starpnozaru pētnieku komandai un saņemt vismodernākās pētījumu izstrādes iespējas ar ļoti labiem nosacījumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/602211 un www.sellstem.eu .

Lūdzam ņemt vērā Marijas Sklodovskas-Kirī programmas mobilitātes noteikumu, kas nosaka, ka kandidātiem trīs gadu laikā pirms pieņemšanas darbā jābūt ne vairāk kā 12 mēnešus dzīvojušiem tās universitātes valstī, kurā viņi piesakās.

Pieteikšanās termiņš ir 2021. gada 14. marts.

Dalīties