Aizritējusi pirmā nedeļa īstenojot profesionālās pilnveides kursus pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 2.-3., 5.-6., 8.-9., 11.-12. klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Kopā līdz marta beigām tiks īstenotas pirmās attālinātās nodarbībās 30 macību grupām, visos klašu posmos un vairākās mācību jomās.

Priecājamies, ka jau šobrīd aptaujātie 500 skolotāji pēc nodarbības novērtē, ka nodarbības saturs atbilda viņu vajadzībām un ar nepacietību gaida nākāmās nodarbības.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī) un patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs paplašinājis izpratni par to, kā:

  • plānot jauno mācību saturu attiecīgajā klašu posmā un starp mācību priekšmetiem (jomām),
  • īstenot praksē mācīšanu un  mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība, konkrētajā mācību priekšmetā un starpdisciplināri,
  • plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus,
  • veidot mācību stundu un realizēt skolotāju sadarbību pieejas īstenošanai.

­Aktuālā informācija

  • Vairāk par aktuālajiem kursiem šeit (VISC kursi): ADRESE
  • Kā arī Valsts izglītības satura centra mājaslapā: ADRESE

Aicinām arī sekot līdzi LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra aktualitātēm:

Mājaslapā: www.siic.lu.lv

Faceoobk: www.facebook.com/siic.lu

LU SIIC projekts sākumskolā Prātnieku laboratorija: www.facebook.com/pratnieku.laboratorija

 

Informācijai par profesionālās pilnveides kursiem:

Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
mob. 29145697
dace.rutina@lu.lv

Dalīties