2021.gada 21.aprīlī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēja tiešsaistes konferenci: “Ceļā uz personalizētu pedagogu profesionālo pilnveidi”.

Konferencē piedalījās mācīšanās konsultanti, izglītības pārvalžu pārstāvji, skolu vadītāji un izglītības eksperti, lai diskusiju laikā atbildētu uz jautājumiem, kas skar pedagogu atbalsta sistēmu Latvijā.

Konferenci atklāja Valsts izglītības satura centra vadītāja Līga Lejiņa. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Ilze Saleniece iepazīstināja ar pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālajiem akcentiem izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam. Projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja dalījās ar priekšlikumiem par skolu atbalsta sistēmas izveidi. LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece un tā vadītajā Dace Namsone noslēdza konferences pirmo daļu akcentējot iespējas un šķēršļus datos balstītai skolotāju profesionālajai pilnveidei.

Konferences turpinājumā dalībnieki apmainījās viedokļiem par personalizētu profesionālo pilnveidi kā pedagogu atbalsta sistēmas būtisku daļu. Izglītības eksperti un praktiķi apzināja labās prakses piemērus personalizētas profesionālās pilnveides īstenošanai skolas vidē. Kā arī diskusiju laikā tika apskatīti jautājumi par inovāciju pārnesi izglītības iestādēs un pašvaldību institūcijās.

Konferences ieraksts pieejams: http://bit.ly/konfPPPP-22042021

Konference programma: PIELIKUMS

Lai arī turpmāk uzzināto aktuālo izglītībā, sekojiet līdzi LU SIIC un VISC informatīvajiem resursiem:

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

 Valsts izglītības satura centrs

Dalīties