Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs projekta Skola2030 ietvaros 2020./21. un 2021./22.māc.g. laikā gatavo labās prakses e - piemērus skolotājiem - video materiālu  ar metodiskiem komentāriem, kuros akcentēti svarīgākie ieteikumi konkrēto metodisko paņēmienu izmantošanai mācību stundā.

Piemēri tiek izstrādāti matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas mācību priekšmetos 1.-12.klasēm.

Sākot ar 2021.gada nogali, labās prakses e-piemēri būs pieejami publiski LU SIIC mājaslapā www.siic.lu.lv

Papildus informācija Laine Blūma, laine.bluma@lu.lv

Dalīties