Lienes Ozoliņas atvērtā lekcija "Paradigmas maiņa - mācot un mācoties vēsturi".

Latvijā vidējās izglītības iestādēs kopš 2020. gada septembra tiek ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja. Šī procesa rezultātā vēstures mācīšanas un mācīšanās nostādnes piedzīvo izmaiņas, kas rada administratīva, metodoloģiska un teorētiska rakstura izaicinājumus vēstures un citu mācību priekšmetu skolotājiem, kuri strādā Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Notiekošās izmaiņas vēstures mācību procesā vidusskolā izaicina tradicionālo izpratni un priekšstatus par vēstures mācību procesu un tā lomu Latvijas izglītības sistēmā.

Šī lekcijas mērķis ir ieskicēt:

a) fundamentālās izmaiņas vēstures mācību procesā, kas saistītas ar vēstures integrāciju plašākā mācību priekšmetu grupā t.i. Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā;

b) veidus, kādos iespējams veicināt diskusiju starp vidējās izglītības skolotājiem, kuru darbs saistīts ar vēstures mācīšanu;

c) principus ar kuru palīdzību nodrošināt adekvātu profesionālo attīstību skolotājiem, kuri vidusskolā māca kursus, kuros integrēta vēsture.

Norise: 14.09.2021. plkst. 12.00 ZOOM platformā:

Pieslēgšanās saite:

https://lu-lv.zoom.us/j/96356557887?pwd=bnFGTUY2QVlUTEtrdjU0S3RudVF2QT09

Meeting ID: 963 5655 7887

Passcode: 250495

Dalīties