Esam priecīgi, ka gada izskaņā, ir saņemts apstiprinājums un finansējums valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" iesniegtam projektu pieteikumam “Inovatīvi risinājumi kombinētās mācīšanās ieviešanai mācību procesa digitālās transformācijas kontekstā”, kā arī  Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātajā konkursa projekta iesniegumam „Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei”.
Darbs pie projektiem tiek uzsākts jau šajā mēnesī.

Dalīties