“Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē” (36 stundas)
 (matemātika, fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības)


 Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana praksē, tāpēc kursu programma paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk vai turpina tās īstenošanu 7.-9. klasē dabaszinātņu, matemātikas un sociālajā un pilsoniskajā jomās.


        Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan, konkrētā mācību jomā, gan  starpdisciplināri, saskatot skolotāju sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai.


Dabaszinātņu un matemātikas jomā - dalībnieki tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties. Dalībnieki pilnveidos prasmes  atbilstīgu mācību materiālu izvēlē un izmantošanā.


Sociālajā un pilsoniskajā jomā - dalībnieki pilnveidos prasmes  atbilstīgu mācību materiālu izvēlē un izmantošanā, jo  jaunās pieejas ietvaros nepieciešams atgriezties pie integrēta pasaules un Latvijas vēstures mācību satura. Dalībnieki tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties.


Kursu ietvaros notiks tiešsaistes un klātienes nodarbības (sekojot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī) un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām e-vidē.


Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.
Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.


Pieteikšanās kursiem līdz 27. februārim (ieskaitot). Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 2. martam.

Pieteikšanās anketa:  /fm/macisanas_lietpratibai 7.-9.kl._2022


Nodarbības paredzētas tiešsaistes Zoom platformā no plkst. 13.00 līdz 16.30. 

  • 1. nodarbība 7. martā – matemātikas 1.gr., bioloģija, ģeogrāfija. 9. martā – Matemātikas 2.gr., Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības. 11. martā – fizika, ķīmija.
  • 2. nodarbība 4. aprīlī – ģeogrāfija, matemātikas 1.gr. 6.aprīlī – bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības. 8. aprīlī – matemātikas 2.gr., ķīmija, fizika.
  • 3. nodarbība 9. maijā - matemātikas 1.gr., bioloģija, ģeogrāfija. 11. maijā - Matemātikas 2.gr., Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības. 23. maijā - fizika, ķīmija.
  • 4. un 5. nodarbība paredzēta klātienē (Rīgā) no plkst. 10.00 līdz 14.30. 11. un 12. augustā - matemātikas 1.gr., bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija. 15. un 16. augustā – matemātikas 2.gr., Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR KURSU NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM KURSU IETVAROS!

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.


Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.
Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu anketā norādīto personas datu apstrādei profesionālās pilnveides kursiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti profesionālās pilnveides kursu nodrošināšanai, saziņas nodrošināšanai un apliecības izsniegšanai. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv.

 

Papildus informācijai par kursiem

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore

 

 

 

Dalīties