“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (36 stundas)
(lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 1. līmenis

Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana praksē, tāpēc kursu programma paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 1. klasē vai turpina to darīt 2. un 3. klasē, dabaszinātņu un matemātikas jomās.

Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan, konkrētā mācību jomā, gan  starpdisciplināri,  saskatot skolotāju sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai. Dalībnieki tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties.


Kursu ietvaros notiks tiešsaistes un klātienes nodarbības (sekojot līdzi epidemioloģiskajai situācijai valstī) un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām e-vidē.


Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.


Aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo pastāv iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Pieteikšanās kursiem līdz 6. martam (ieskaitot). Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 10. martam (ieskaitot).

Pieteikšanās anketa:/fm/macisanas_lietpratibai 1.-3.kl._2022


Nodarbības paredzētas tiešsaistes Zoom platformā un klātienē.

  1. nodarbība - 14., 15. vai 16. martā no plkst. 9.00 līdz 12.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma);
  2. nodarbība - 25., 26. vai 27. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 18.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma);
  3. nodarbība – 3., 6. vai 7. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 18.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma);
  4. un 5. nodarbība paredzēta klātienē no plkst. 10.00 līdz 15.30. 15. un 16. augustā, 17. un 18. augustā vai 19. un 22. augustā (datumi ir atkarīgi no grupu sadalījuma).

  LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR KURSU NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM KURSU IETVAROS!

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 
Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.


Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu anketā norādīto personas datu apstrādei profesionālās pilnveides kursiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti profesionālās pilnveides kursu nodrošināšanai, saziņas nodrošināšanai un apliecības izsniegšanai. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv

 

Papildus informācijai par kursiem

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore

Dalīties