Noslēgusies pieteikšanās 2022. gada februāra, marta,  izsludinātās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās:

 
  •  “Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām” (54 stundas);
  •  “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei” (24 stundas);
  •  “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā?” (12 stundas);
  •  “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (36 stundas);
  •  “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģionu vajadzībām” (72 stundas);
  •  “Skola kā mācīšanās organizācija” (24 stundas);
  •  “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē”, (lietpratība STEM; lietpratība SPMJ), (36 stundas);
  •  “Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā”  (36 stundas).


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ir bezmaksas, organizētas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 
 

Dalīties