Noslēgusies pieteikšanās 2022. gada aprīļa, maija  izsludinātās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās:

 
  •  “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”, (matemātika, dabaszinības, sociālās zinības un vēsture), (36 stundas);

  •  “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9. klasei” (24 stundas);
  • “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vesturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei” (24 stundas);
  •  “Rīcībpētījums (action research) kā skolotāja profesionālās attīstības instrumentis” (36 stundas).
   

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ir bezmaksas, organizētas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 
 

Dalīties