Atvērta reģistrācija LU SIIC organizētajai skolotāju konferencei “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI” 

Šogad norisināsies klātienē, 23. augustā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1/3, Rīgā.

(Aktīva līdz 19.08.2022. vai līdz brīdim, kad visas vietas ir aizņemtas).

Konferences programmā paredzēta paneļdiskusija, forums par LU SIIC zinātnisko pētījumu rezultātiem, ekspertu un politiķu diskusijas,  ekspertu vadītas darbnīcas, sarunas LU SIIC viesistabā, skolotāju dalīšanās pieredzē ar kvalitatīvām metodiskajām idejām, kā arī izstāde, kur būs iespējams iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām izglītībā un uzzināt par iespējām, kā mācību stundas padarīt vēl interesantākas.

Konferenci organizē LU SIIC sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.
 

Dalīties