2022. gada septembrī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk starptautiska projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” īstenošanu programmas Nordplus Horizontal ietvaros. Projekts tiks īstenots 2 gadus sadarbībā ar Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitāti, Gēteborgas Universitāti, privāto sākumskolu DOMDARIS un Cēsu 2. pamatskolu Latvijā, Stavset skolu un Berg skolu Norvēģijā, Skogstorps skolu Falkenbergā Zviedrijā. Projekta ietvaros tiks radītas jaunas idejas matemātikas stundu veidošanai izpratnes par skaitļiem un telpiskās domāšanas attīstīšanai, veidoti digitālie materiāli skolotājiem (piemēram, video piemēri no stundām u.c.), priekšlikumi jaunām iniciatīvām un sadarbības tīklojumiem par mūsdienīgu matemātikas metodiku, tiks izstrādāts teorētisks apraksts par konceptuālas izpratnes par skaitļiem veidošanu. Pirmā visrtuālā tikšanās sadarbības partneriem ieplānota septembra otrā pusē.

Informācija par projektu: šeit.

Informācija par programmu: https://www.viaa.gov.lv/lv/horizontala-programma.

 

 

Dalīties