2023. gada pavasarī, mācību gada noslēgumā, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra matemātikas ekspertes Ilze France, Ildze Čakāne un Laine Blūma kopā ar 4 skolotājām  - Līgu Dūmiņu un Beāti Lozbergu no privātās sākumskolas DOMDARIS un Maritu Dzeni un Ingrīdu Brizgu no Cēsu 2.pamatskolas, Trondheimā (Norvēģija) otro reizi klātienē tikās ar projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” partneriem – matemātikas ekspertiem no Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes un Gēteborgas Universitātes, skolotājiem no Stavset skolas un Berg skolas Norvēģijā, kā arī Skogstorps skolas Falkenbergā Zviedrijā. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazina Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes matemātikas izglītības centra darbību, piedalījās profesionālās pilnveides meistardarbnīcās, dalījās pieredzē par vērtēšanu un tās aktuālajiem jautājumiem katrā partnervalstī. Skolotāji ļoti novērtēja iespēju viesoties Berg skolā un Stavset skolā, gūt ieskatu skolu vidē un mācību procesā, vērot mācību stundas.

Skolotāja Ingrīda Brizga: Redzētajās stundās skolēni bija domātāji, radīja atšķirīgas pieejas problēmas risinājumam. Pārsteidza mazāko skolēnu demonstrētās sadarbības prasmes grupā, veicot uzdevumus āra nodarbībā stacijās, gan nostiprinot skaitļošanas prasmes.


 

Dalīties