Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai  “Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos – starpdisciplināras mācības skolotāju komandām – (LV, STEM, SPMJ, sākumskola) ”, 24 stundas.  (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Programma pēctecīgai tekstpratības apguvei paredzēta skolotāju komandām, no vienas skolas piedaloties latviešu valodas, sākumskolas, STEM un SPMJ skolotājiem pamatskolas posmā

Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja domāt, sadarboties un plānot, lai   skolēni dažādos mācību priekšmetos skolā pēctecīgi apgūtu tekspratības prasmes. Nodarbībās būs iespēja darbināt dažādas stratēģijas, pilnveidot  izpratni par vērtēšanu t.sk. snieguma līmeņa apraksta izmantošanu tekstpratības apguvei u.c. 

Aicinām pieteikt skolas komandu 4 skolotāju sastāvā, komandu veido, skatīt zemāk (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas).

  • 1  sākumskolas skolotājs,
  • 1 latviešu valodas skolotājs (pamatskolā), 
  • 1 skolotājs (pamatskolā) no STEM priekšmetiem (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija vai  ģeogrāfija),
  • 1 SPMJ skolotājs (pamatskolā).

Pieteikšanās noslēgusies 29. jūnijā. 

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā) un tiešsaistes Zoom platformā.

  • 1. nodarbība paredzēta klātienē (Rīgā, Jelgavas ielā) – 14. augustā  no plkst. 10.00 līdz 15.30.
  • 2. nodarbība (ZOOM) - 11. septembrī  no plkst. 12.00 līdz 14.30.
  • 3. nodarbība (Klātienē, Rīgā) – 23. oktobrī  no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties