Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai  “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3.klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kas māca dabaszinības 1.-3. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz identificētajām skolotāju profesionālajām vajadzībām saistībā ar pilnveidotā satura apguvi dabaszinībās. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci dabaszinātņu saturā un mācīšanas metodikā. 

Programma ir veidota no 6 moduļiem (Vielas un pārvērtības; Spēki un mijiedarbība; Inženiertehniskie risinājumi un tehnoloģijas dabaszinībās (2 reizes); Organismi. Ekosistēmas; Zeme un Visums). Katrs dalībnieks varēs apgūt 3 moduļus viena gada laikā. Viena moduļa apjoms ir 8 stundas. Pilna programmas realizācija plānota divu gadu laikā.

Pieteikšanās noslēgusies 28. jūnijā.

Nodarbības paredzētas klātienē  - Rīgā un Valmierā (2023. gads).

  • Nodarbības Rīgā – 22. augustā, 23. augustā un 11. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.
  • Nodarbības Valmierā – 21. augustā, 14. septembrī un 22. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties