Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācību satura un metodikas moduļi vēsturē un sociālajās zinībās”, 24 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma). 

Programmas mērķauditorija: sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji, kuri strādā / tuvākajā laikā plāno strādāt 10. - 12. klašu posmā.

Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci vēstures un sociālo zinātņu saturā un metodikā, kas prioritāri nepieciešams mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai.

Pieteikšanās noslēgusies 25. augustā.

Programmas ietvaros notiks klātienes nodarbības Rīgā un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām.

Nodarbības Rīgā (vieta tiks precizēta) – 20. septembrī, 18. oktobrī un 16. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju (saistīts ar tehnisko nodrošinājumu).

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties