Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai", 36 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) piedāvā iesaistīties inovatīvā un skolotāja ikdienas darbā balstītā profesionālās pilnveides programmā “Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai” (36 stundas).

Aicinām skolotājus kopā ar LU SIIC ekspertiem iedziļināties sava mācību priekšmeta metodikā (matemātika, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinības) sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā!

Nelielās skolotāju grupās, analizējot darbu klasē, meklēsim padziļinātas atbildes uz jautājumiem: Ko mācīt? Kā mācīt? Kāpēc mācīt? 

Šo profesionālo pilnveidi lielā mērā raksturo mērķtiecīga un patstāvīga skolotāja darbības plānošana, dažādu paņēmienu izmēģināšana un sasniegtā rezultāta analīze, kā arī viena mācību priekšmeta skolotāju savstarpējais atbalsts.

Programmas ietvaros notiks regulāras tiešsaistes un klātienes nodarbības, kā arī patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām. Regulārās tiešsaistes un klātienes nodarbības sniedz iespēju dalībniekam plānot savu darbu un saņemt atbalstu no citiem dalībniekiem un eksperta; patstāvīgā darbošanās – iespēju pārliecināties par padarītā lietderību un gūt idejas tālākām izmaiņām klasē.

Pieteikšanās noslēgusies 25. augustā.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir risks saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Profesionālās kompetences pilnveides programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties