Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Skola kā mācīšanās organizācija”, 24 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

Nodarbībās analizējot reālas situācijas, diskutējot par risinājumiem, veicot praktiskus un patstāvīgus darbus, dalībnieki pilnveidos profesionālo kompetenci: mācīšanās plānošanai un organizēšanai, t.sk. attālināti, skolotājiem sadarbojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai; skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanai, datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai; apgūt jaunas darba formas skolu direktoru vietnieku profesionālās sadarbības veidošanai.

Pieteikšanās noslēgusies 7. septembrī. 

Plānotie nodarbību datumi tiešsaistes Zoom platformā.

3. grupas datumi (ZOOM):

 •  29.09. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  02.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  30.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  13.11. no plkst. 13.00 līdz 16.30.

4. grupas datumi (ZOOM):

 •  20.09. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  05.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  30.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  13.11. no plkst. 13.00 līdz 16.30.

5. grupas datumi (ZOOM):

 •  29.09. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  05.10. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  01.11. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  15.11. no plkst. 9.00 līdz 12.30.

6. grupas datumi (ZOOM):

 •  20.09. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  09.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  01.11. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  15.11. no plkst. 9.00 līdz 12.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties