Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācību stundu izpēte”, 36 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).                                 

Iesaistoties programmā, skolu komandām tiek dota iespēja iegūt jaunu pieredzi, sadarbībā ar ekspertiem mērķtiecīgi plānojot un vadot mācību stundu atbilstoši noteiktām mācību satura prioritātēm, kā arī pilnveidot sadarbības, stundu analīzes un refleksijas prasmes, iesaistoties sarunās par mācību stundu. Programmu apguvušie pedagogi būs atbalsts skolas vadībai pilnveidotā mācību satura ieviešanā skolu praksē.

Sākumskolas matemātikas un dabaszinību, kā arī pamatskolas un vidusskolas matemātikas, dabaszinātņu, vēstures un sociālo zinātņu grupās kursu dalībnieki, plānojot, vadot, vērojot un analizējot mācību stundas savā un citu grupas dalībnieku skolās, pilnveidos profesionālo kompetenci uz skolēna dziļu, konceptuālu izpratni virzītu mācību stundu plānošanā un īstenošanā.

Aicinām pieteikt skolu komandas šādās grupās (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas):

  • sākumskolas matemātikas un dabaszinību grupa.

Sākumskolas komanda vienā izglītības iestādē – viens skolas vadības pārstāvis un 2 sākumskolas skolotāji, kas māca STEM priekšmetus.

  • pamatskolas un vidusskolas matemātikas un dabaszinātņu grupa.

STEM (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) skolotāju komanda vienā izglītības iestādē  – viens vadības pārstāvis (STEM priekšmetu pedagogs) un  trīs STEM priekšmetu skolotāji.

  • pamatskolas un vidusskolas vēstures un sociālo zinātņu grupa.

Vēstures un sociālo zinātņu skolotāju komanda vienā izglītības iestādē – viens vadības pārstāvis (vēlams vēstures un/vai sociālo zinātņu priekšmetu pedagogs) vai jomas koordinators un divi šo mācību priekšmetu skolotāji – viens 7.- 9. kl., otrs 10.- 12. klašu posmā.

Pieteikšanās noslēgusies 7. septembrī. 

Pirmā nodarbība paredzēta tiešsaistes ZOOM platformā 26. septembrī (otrdiena) no plkst. 15.00 līdz 17.00. Informācija par nodarbību datumiem skolā sekos.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju (saistīts ar tehnisko nodrošinājumu).

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties