2023. gada oktobrī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra, privātās sākumskolas DOMDARIS un Cēsu 2.pamatskolas komanda Latvijā uzņēma projekta partnerus – matemātikas ekspertus no Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes un Gēteborgas Universitātes un matemātikas skolotājus no Stavset skolas un Berg skolas Norvēģijā, kā arī Skogstorps skolas Falkenbergā Zviedrijā. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazina LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra darbību, kopīgi vēroja un analizēja matemātikas stundas, ko vadīja Cēsu 2.pamatskolas sākumskolas skolotājas Marita Dzene un Ingrīda Brizga un privātās sākumskolas DOMDARIS skolotājas Beāte Lozberga un Līga Dūmiņa. Ciemiņi ļoti novērtēja šo iespēju, un arī latviešu kolēģēm bija gan interesanti, gan noderīgi uzklausīt zviedru un norvēģu ekspertu komentārus. Cēsīs bija iespēja arī viesoties Kosmosa izziņas centrā un ekskursijas laikā Cēsu pilī gūt priekšstatu par pilsētas vēsturi.

Šī bija trešā klātienes tikšanās projekta ietvaros, un visi dalībnieki pauda patiesu gandarījumu par kopīgi paveikto un to, ka ir izveidojies lielisks sadarbības tīklojums, kura ietvaros ir iespējas attīstīt jaunas idejas, apmainīties ar labo praksi un dalīties pieredzē arī turpmāk. Atlikušajā pusgadā plānoti gan attālinātās tikšanās, lai ne tikai izvērtētu projektā paveikto, bet arī plānotu sadarbības tīkla turpmākās pilnveides iespējas, gan metodisko materiālu izstrādes turpinājums. 


 

Dalīties