Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) aicina uz atklātajām lekcijām.

 
  • Pētnieka amata pretendentes Ildzes Čakānes atklātā lekcija: "Mācīšanās iedziļinoties matemātikas stundās sākumskolā".

Lekcijā vedinās domāt par pārmaiņām matemātikas sākumizglītībā, īpašu uzmanību pievēršot jaunās mācību programmas ieviešanai, kas akcentē konceptuālo izpratni un problēmu risināšanas prasmes. Sniegs ieskatu tajā, kā skolēni konstruē zināšanas. Demonstrēs pētījuma rezultātus par matemātikas stundu vērojumiem sākumskolā un skolotāju sniegumu tajās saistībā ar produktīvu mācīšanos. Un piedāvās potenciālu risinājumu idejas pedagogu profesionālās pilnveides pielāgošanai dažādām vajadzībām.

Norisināsies: 14.11.2023. no plkst. 14:00-15:00, LU SIIC telpās, Zeļļu ielā 23, 6.stāvā.

  • Zinātniskā asistenta pretendentes Martas Mikītes atklātā lekcija: "Kā diagnosticēt matemātisko pratību?"

Pratību apguve ir mācīšanās mērķis visā pasaulē, kas uzskatāms par sākumpunktu spējai iekļauties 21.gadsimta sabiedrībā. Vairākas no tām, piemēram finanšu pratība vai zinātniskā izpratība, sevī ietver spēju lietot matemātikas zināšanas un prasmes. Tāpēc jo īpaši nozīmīgi ir tas, cik lielā mērā skolēni spēj izmantot matemātikas stundās apgūto ārpus matemātikas klases.

Norisināsies: 14.11.2023. no plkst. 15:00-16:00, LU SIIC telpās, Zeļļu ielā 23, 6. stāvā. 

 

Atklātās lekcijas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Dalīties