2024. gada sākumā, no 15. janvāra līdz 19. janvārim, Rīgā, LU Akadēmiskajā centrā, norisinājās pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta SellSTEM pēdējais apmācību seminārs jaunajiem pētniekiem, kurā Latviju pārstāvēja LU viespētnieks Ergi Bufasi. Projektu koordinē Dublinas Tehnoloģiju universitāte, un Latvijas Universitāte kā viena no desmit Eiropas universitātēm ir projekta partneris. 

Šajā reizē galvenā uzmanība tika pievērsta skolotāju profesionālajai pilnveidei, jo Latvijas Universitāte kā sadarbības partneris projektā atbild par attiecīgo darba paketi. Seminārā notika gan teorētiskās, gan praktiskās sesijas ar diskusijām, praktiskiem uzdevumiem, iedziļināšanos profesionālās pilnveides niansēs, prezentējot dažādus piemērus no Latvijas kontekstā veiktajiem pētījumiem. Sesijas vadīja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) vadošā pētniece Dace Namsone un pētnieki Ildze Čakāne un Kārlis Greitāns. 

Nedēļa noslēdzās ar LU SIIC pētnieka Pāvela Pestova teorētisku ieskatu pierādījumos balstītā skolēnu vērtēšanas procesā. 

Projekta īstenošana tuvojas noslēgumam, un tā dalībnieku tikšanās Rīgā deva iespēju arī uzsākt paveiktā izvērtēšanu un gatavoties noslēguma konferencei Dublinā. 

Vairāk informācijas par projekta norisi un rezultātiem interneta vietnē www.sellstem.eu

 

Dalīties