Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (turpmāk tekstā – LUSIIC) īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LUSIIC uzsāk reģistrāciju programmai “Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos – starpdisciplināras mācības skolotāju komandām – (LV, STEM, SPMJ, sākumskola) ”, 24 stundas.  (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Programma pēctecīgai tekstpratības apguvei paredzēta skolotāju komandām, no vienas skolas piedaloties latviešu valodas, sākumskolas, STEM un SPMJ skolotājiem pamatskolas posmā. 

Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja domāt, sadarboties un plānot, lai skolēni dažādos mācību priekšmetos skolā pēctecīgi apgūtu tekspratības prasmes. Nodarbībās būs iespēja darbināt dažādas stratēģijas, pilnveidot  izpratni par vērtēšanu t.sk. snieguma līmeņa apraksta izmantošanu tekstpratības apguvei u.c. 

Aicinām pieteikt skolas komandu 4 skolotāju sastāvā, komandu veido, skatīt zemāk (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas).

  • 1  sākumskolas skolotājs,
  • 1 latviešu valodas skolotājs (pamatskolā), 
  • 1 skolotājs (pamatskolā) no STEM priekšmetiem (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija vai  ģeogrāfija),
  • 1 SPMJ skolotājs (pamatskolā).

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Pieteikšanās  līdz 26. martam (ieskaitot). Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 3. aprīlim (ieskaitot).

Reģistrēšanās anketa: https://lusiic.lv/fm/Tekstpratiba_LV_STEM_SPMJ_sakumskola_2024/

 

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā, Jelgavas ielā) un tiešsaistes Zoom platformā.

  • 1. nodarbība (Klātienē, Rīgā) – 11. vai 18. aprīlī  no plkst. 9:00 līdz 14:00 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma);
  • 2. nodarbība (ZOOM) - 13. vai 15. maijs  no plkst. 13:00 līdz 15:30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma);
  • 3. nodarbība (Klātienē, Rīgā) – 6. vai 7. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma);
  • 4. nodarbība (ZOOM) - 17. vai 19. jūnijā  no plkst. 9:30 līdz 12:00 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma).

Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties