Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (turpmāk tekstā – LUSIIC) īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LUSIIC uzsāk reģistrāciju programmai  “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6.klasēs”, 24 stundas (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).  

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kuri māca dabaszinības 4.-6. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām saistībā ar pilnveidoto mācību saturu dabaszinībās. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci dabaszinību mācību satura mācīšanā (saturs un metodika). 

Programma ir veidota no moduļiem (Vielas un pārvērtības; Spēki un mijiedarbība; Organismi un Ekosistēmas). Katrs dalībnieks apgūs 3 moduļus. Viena moduļa apjoms ir 8 stundas. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrācija ir noslēgusies 26.03.2024.

Nodarbības paredzētas klātienē  - Rīgā (Jelgavas ielā) vai/iespējams, kādā novada lielajā pilsētā, ja būs pietiekams pieteikuma skaits no attiecīgā novada skolām.

Nodarbības Rīgā vai novadā (klātiene) – 15. vai 19. aprīlī, 15. vai 17. maijā un 12. vai 13. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma).

Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Dalīties