LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) aicina uz zinātnisko semināru.

 
  • Vadošā pētnieka amata pretendentes Dr. math Ilzes Frances ziņojums zinātniskajā seminārā par tēmu: "Skolēnu snieguma atšķirības matemātikā un to iespējamie cēloņi". 
  • Vadošā pētnieka amata pretendentes Dr. paed Daces Namsones ziņojums zinātniskajā seminārā par tēmu: "Atšķirības skolotāju mācīšanas praksē un skolu vadības darbā un to ietekme uz skolēnu sniegumu".
  • Diskusija.

Norisināsies: 02.04.2024. no plkst. 14:00-15:00, LU SIIC telpās, Zeļļu ielā 23, 6.stāvā. 

Zinātniskajam semināram aicināts apmeklēt ikviens interesents.

 

Dalīties