LU SIIC organizētā skolotāju ikgadējā augusta konference 
DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI

2024. gada 27. augustā – Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1/3, Rīgā

Aicinām skolotājus dalīties ar veiksmīgām metodiskām idejām.

 Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) aicina bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību, inženierzinību, tehnoloģiju un matemātikas skolotājus pieteikties dalībai ikgadējā metodiski praktiskajā konferencē „DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI”, lai prezentētu savu veiksmīgi realizētu metodisku ideju. 

Katru gadu konferencē skolotāji dalās pieredzē ar kvalitatīvām metodiskām idejām, kuru izmantošana mācību saturu apguvi padara aizraujošāku.

Aicinām iesūtīt pieteikumu, lai dalītos pieredzē ar metodisku ideju, rādot citiem skolotājiem līdzi paņemtos materiālus plakātā, savā portatīvajā datorā, izmantojot spēles, izdales materiālus u.c. (būs pieejams galds un statīvs plakāta nostiprināšanai). 

Pieteikumam jāatbilst kādam no šiem tematiem:

  • Kā es mācu skolēniem analizēt, skaidrot un pamatot?
  • Kā es mācu strādāt ar tekstu?
  • Kā es mācu izmantot matemātiku dabaszinātnēs?
  • Kā tieku līdz dziļiem uzdevumiem?
  • Kā es mācu pašvadītās mācīšanās prasmes? 
  • Kā es diferencēju mācību procesu?
  • Kā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus, iesaistu skolēnu labāku rezultātu sasniegšanā?
  • Kā skolēni manās stundās izmanto dažādas tehnoloģijas, apgūstot konkrētus satura jautājumus?
  • Kā es kā skolotājs izmantoju mākslīgā intelekta risinājumus?

Pieteikumus iespējams nosūtīt līdz š.g. 17. jūnijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu: ej.uz/dzmit_konference_ideju_tirgus_2024

Konference notiks 27. augustā Rīgā, LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3. 

Konferences programmā paredzēti forumi par dabaszinātņu un matemātikas mācīšanu un mācīšanos digitālajā laikmetā, ekspertu vadītas darbnīcas, sarunas LU SIIC viesistabā, kā arī izstāde, kur būs iespējams iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām izglītībā un uzzināt par iespējām, kā mācību stundas padarīt vēl interesantākas.

Konferenci organizē LU SIIC sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

Papildu informācija:
Laine Blūma, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
E-pasts: laine.bluma@lu.lv

 

Dalīties