No 2024. gada 22. augusta līdz 2024. gada 8. novembrim Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Vērtēšana. Pārbaudes darbu veidošana”. Programmas īstenošana notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Kursu apjoms: 24 stundas.

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta matemātikas un dabaszinību pedagogiem 4. -6. klašu posmā un vēstures pedagogiem 7.-9. klašu posmā.

Programmas ietvaros dalībnieki padziļinās izpratni par vērtēšanas būtību, mērķiem, principiem un sistēmu, nostiprinās zināšanas par vērtēšanas mērķu, uzdevumu  un dažādo sasniedzamo rezultātu saistību, kā arī pilnveidos prasmes veidot un analizēt pārbaudes darbus.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Reģistrēšanās noslēgusies 25.06.2024.

Programma tiks īstenota četrām grupām (Rīgā):

  • Matemātikas 1. grupa (4.-6.kl.) un Vēstures grupa (7.-9.kl.) nodarbības: 22. augusts, 30. septembris un 7. novembris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).
  • Matemātikas 2. grupa (4.-6.kl.) un Dabaszinību grupa (4.-6.kl.) nodarbības: 23. augusts, 4. oktobris un 8. novembris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).

! Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar VISC. 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697
 

Dalīties