Ekspertu semināri projektā iegūto secinājumu un radāmo ieteikumu publiskai apspriešanai:

-Ekspertu diskusija “Skolēnu snieguma valsts līmeņa pārbaudes darbos un šo darbu uzdevumu analīze dabaszinātnēs un matemātikā 3. 6. 8. 9. - 12. klasei 3 gadu periodā” (28.6.2017, LU, Rīga, Latvija). Prezentācija: PDF

-Valsts pētījumu programmas INOSOCTEREHI apaļā galda darba seminārs “Projekta īstenotās aktivitātes un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 4. pārskata periodā (2017)” (23-24.03.2017, Liepāja, Latvija) Prezentācija: PDF

-Valsts pētījumu programmas INOSOCTEREHI rezultātu popularizēšanas konference “VPP INOSOCTEREHI rezultatīvo rādītāju ieviešana” (7.12.2017, LU, Rīga, Latvija). Prezentācija: PDF

- Ekspertu diskusija „Atbalsts skolotājiem ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu” (26.04.2016., LU, Rīga, Latvija)
- Valsts pētījumu programmas INOSOCTEREHI ietvaros īstenotā projekta „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās” prezentācijas pasākums (16.12.2015., LU, Rīga, Latvija)
Ieskats pētījumā 2015 (pdf, latviešu valodā)
- Starptautiska ekspertu  diskusija „Kā celt skolēnu rezultātus Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmas dabaszinātņu pētījumā (OECD pētījums PISA)? (27.11.2015., LU, Rīga, Latvija)
Foruma kopsavilkums (pdf, latviešu valodā)
-Ekspertu ideju forums „Desmit gadi ar vienotu mērķi eksaktajā izglītībā” (18.08.2015., Igate, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Desmit gadi ar vienotu mērķi eksaktajā izglītībā (pdf, latviešu valodā)
Foruma kopsavilkums (pdf, latviešu valodā)