Izziņas literatūra skolotājiem

Tabulas un aprēķini ķīmijā

Uzziņu krājumā tabulu veidā apkopota informācija, kas nepieciešama pamatskolas un vidusskolas ķīmijas kursa apguvei. To var izmantot gan skolotāji, gan skolēni. Tabulās sakopota informācija par ķīmiskajiem elementiem, vielu un materiālu, kā arī šķīdumu īpašībām. Atsevišķas nodaļas veltītas organiskajām vielām, ķīmiskajai rūpniecībai un sadzīves ķīmijai. Uzziņu krājumā iekļauti arī ķīmijas aprēķinos lietotie fizikālie lielumi un to mērvienības, svarīgākās aprēķinu formulas un uzdevumu risinājumu piemēri. Krājumā ievietota arī krāsaina ķīmisko elementu periodiskā tabula un šķīdības tabula.