Mācību metodiskā literatūra skolotājiem

„Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati”, autors Edgars Jansons („LU Akadēmiskais apgāds”, 2006., 1 grāmata)

Grāmatā apskatītas plašāk izmantotās klasiskās analīzes metodes, ļaujot rast par tām vispārēju priekšstatu, tāpat sniegta pamatinformācija par ķīmiskajiem līdzsvariem un kvantitatīvo noteikšanu kļūdām. Materiāls ieteicams kā rokasgrāmata skolotājam, atsvaidzinot zināšanas par analītiskās ķīmijas pamatprincipiem.
Grāmatā esošā informācija sakārtota loģiskā secībā, satura rādītājā ir viegli orientēties. 
Grāmatā trūkst informācijas par modernajām analīzes metodēm (autors norāda, ka šīs grāmatas izdevums ar mazām izmaiņām ir sagatavots no 1993. gada izdevuma), tomēr materiāls sniedz priekšstatu par klasiskās analītiskās ķīmijas principiem saprotamā, viegli uztveramā valodā. Grāmata ir ļoti noderīgs papildinājums projekta piedāvātajiem ķīmijas laboratorijas darbu aprakstiem, apgūstot 10. klasē tematu „Dispersās sistēmas”, 11. klasē tematus „Nemetālisko elementu savienojumi” un „Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā”. 


„456 eksperimenti ķīmijā”, autors V. M. Drinks (2 grāmatas)

Grāmata paredzēta skolotājiem kā informācijas avots demonstrējumu sagatavošanai. Tajā sniegti daudzu ķīmisko eksperimentu apraksti. Grāmatā ietverti eksperimenti, kas saistīti ar dispersajām sistēmām un šķīdumiem, ķīmisko reakciju ātrumu un ķīmisko līdzsvaru, kā arī demonstrējumi ar neorganiskām un organiskām vielām. Grāmata ir ļoti noderīgs papildinājums projekta piedāvātajiem demonstrējumu un laboratorijas darbu aprakstiem. To var izmantot, gatavojoties dabaszinību un ķīmijas stundām visā vidusskolas kursā.