Didaktiskās spēles

Projekta ietvaros ir izstrādātas 3 didaktiskās spēles bioloģijā, lai veicinātu skolēnu motivāciju, aktivizētu interesi un izmantotu spēli kā darbību vielas apguvei, „Ģenētika”, „Olbaltumvielu sintēze” un „Augu un dzīvnieku audi”.

Spēles var izmantot: jaunās vielas skaidrošanai, zināšanu un prasmju nostiprināšanai, atgriezeniskās saites ieguvei mācību stundas beigās vai nākamās stundas sākumā, atkārtojumā, gatavojoties temata nobeiguma pārbaudes darbam. Katra spēle ir 6 eksemplāros.

Didaktiskā spēle “Ģenētika” lietojama, apgūstot 12. klases tematu „Biotehnoloģijas” un tematu „Mūsdienu bioloģijas zinātnes sasniegumu nozīme”, kā arī 11. klases tematu „Iedzimtība un mainība”.

Didaktiskā spēle “Olbaltumvielu sintēze” lietojama, apgūstot 12. klases tematu „Biotehnoloģijas”, 11. klases tematu „Šūnu vielmaiņa” un tematu “Organismu ķīmiskais sastāvs”.

Didaktiskā spēle “Augu un dzīvnieku audi” lietojama, apgūstot 11. klases tematu „Audi” un tematu „Šūnu dalīšanās”, kā arī 12. klases tematu „Biotehnoloģijas”, „Organismu vielmaiņa” un „Organismu darbības regulācija”.