Mācību filmas bioloģijā

abaszinātnes un matemātika. Bioloģija. 10. – 12. klase

Projekta ietvaros izstrādātajā DVD iekļauts skolotājiem adresētas mācību filmas: „Kā top zāles?”, „Stikla ražošana”, „Atkritumu pārstrāde”, „Gāzu izmantošana”, „Viedie materiāli”. Īsos filmu sižetos attēloti tehnoloģiskie procesi un zinātniskie pētījumi Latvijas rūpniecības uzņēmumos un zinātniskajās iestādēs. Filmu saturs pielāgots dabaszinātņu priekšmetu mācību standartiem.

Filmu demonstrēšanai nepieciešams dators ar DVD lasīšanas iekārtu vai DVD atskaņotājs un DVD filmu skatīšanai piemērota lietotne, piemēram, Windows Media Player.

Mācību filmas. Bioloģija. 12. klase

DNS izdalīšana no kivi
Mācību filma „DNS izdalīšana no kivi” izmantojama tematā Biotehnoloģija, „Gēnu inženierija un DNS izpētes praktiskā nozīme”. Filmas sižetā (7:32 min) attēlots, kā praktiski iegūt DNS, izdalot to no kivi augļiem laboratorijas apstākļos un nosvērt tās masu.

Mikroorganismu audzēšana
Mācību filma „Mikroorganismu audzēšana” izmantojama tematā Biotehnoloģija, „Mikroorganismi biotehnoloģijā”. Filmas sižets (8:53 min) sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā parādīts sagatavošanas darbi (sterilu trauku sagatavošana, barotnes pagatavošana un Petri plašu ar barotni pagatavošana). Otrajā daļā parādīts, kā praktiski izaudzēt mikroorganismu kolonijas cietajā barotnē, ievērojot drošas darba metodes un sterilitāti.

Mikroskopi
Mācību filma „Mikroskopijas veidi” izmantojama tematā „Šūna” un „Mūsdienu bioloģijas sasniegumu nozīme”. Filmas sižetā (19:37 min) Eksperts šūnu bioloģijā un mikroskopijā Tūrs Selga iepazīstina ar mikroskopijas veidiem (gaismas mikroskopi un elektronmikroskopi), mikroskopu uzbūvi un kādus pētījumus ar viņiem var veikt.

Bioindikācija
Mācību filma „Bioindikācija” izmantojama tematā „Cilvēka un vides mijiedarbība”. Filmas sižets (22:28 min) sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā Augu ekologs Roberts Matisons stāsta par priedēm kā indikātorsugām, kuras parāda augšanas apstākļus ilgākā laika periodā. Otrajā daļā Augu ekoloģe Iluta Lūce stāsta par mērinstrumentiem, kurus izmanto, lai noteiktu koku augšanu.

Šķidruma uzsūkšanās auga stumbrā 
Mācību filma „Šķidruma uzsūkšanās auga stumbrā” izmantojama tematā „Organisma vielmaiņa”. Filmas sižetā (1:58 min) attēlots kā notiek šķidruma uzsūkšanās auga stumbrā.

Gēnu datu bāze
Filma stāsta par Latvijas gēnu datu bāzes veidošanu, kurā šobrīd ir vairāk kā 5000 paraugu, par gēnu un DNS paraugu iegūšanu, glabāšanu, par gēnu datu bāzes izmantošanas iespējām. Filmā uzsvērts, ka zināšanas par gēniem var izmantot, lai noskaidrotu, kādas gēnu izmaiņas var veicināt slimību rašanos, lai pētītu zāļu iedarbību uz konkrētu pacientu, radot iespēju katram pacientam noteikt precīzu un efektīvu terapiju, kā arī sniegt ziņas par iespējamiem saslimšanas riskiem. Par Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieku ieguldījumu šajos pētījumos un turpmākajiem darba virzieniem stāsta šī centra vadītājs Jānis Kloviņš un vadošā pētniece Aija Linē. Filmu var izmantot bioloģijā 11. klasē.

TV raidījumu fragmenti

Projekta ietvaros izstrādātajā DVD 10., 11. un 12. klasei iekļauts skolotājiem adresēti TV raidījumu fragmenti, kas sakārtoti attiecīgi pa klašu tematiem. 5 – 30 minūšu sižetos attēloti ar bioloģijas zinātni saistīti procesi, likumsakarības, jaunāko tehnoloģiju izmantošana bioloģijas zinātnes pētīšanā un dabas aizsardzības jautājumi.

10. klasē tematā Organismu daudzveidība – „Bioloģiskā daudzveidība”, „Ērču encefalīts”, „Latvijas plēsēji”, „Indīgie augi”, „Meža izzināšana, sēnes”; tematā Dzīvības izcelšanās un evolūcija – „Evolūcija”, „Dzīvības izcelšanās”; tematā Organisms un vide – „Ekosistēma”, „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts”, „Ķemeru dabas parks”, „Baltais āmulis. Eksotiskie dzīvnieki”, „Jeloustounas parks”, „Latvijas dīķa fauna”; tematā Dabas aizsardzība – „Dzīvnieku dārzi Latvijā”, „Vārnu izpēte”, „Ko darīt ar lietotu tehniku?”, „Ceļu sālīšanas radītās problēmas”, „Valis Latvijā”, „Netradicionālie dzīvnieki”.

11. klasē tematā Audi – „Cilmes šūnas”; tematā Šūnu ķīmiskais sastāvs – „DNS”; tematā Šūnu dalīšanā – „Novecošana”, „Cilmes šūnas”; tematā Iedzimtība un mainība – „Ģenētika”, „Novecošana”.

12. klasē tematā Biotehnoloģijas – „Ģenētiski modificēta pārtika”, „Klonēšana”; tematā Organismu darbības regulācija – „Smadzenes un slimības”, „Smadzenes un depresija”, „Redze”; tematā Mūsdienu bioloģijas zinātnes sasniegumu nozīme –„Nanotehnoloģijas”.